NIEUWSBRIEF

ONTVANG GRATIS 10 TIPS: HOE GEEF JE ZIN AAN ZAKEN!

meld je nu aan voor
mijn e-zine

Vul uw naam in

verstuur

SOCIAL

twitter facebook linkedin

AGENDA

CONTACT

Anne Stael
E info@annestael.nl
T 06 46200281

< Terug

Achtergrond, CV

Anne heeft sinds 2009 een goed lopend eigen bedrijf. Ze heeft ruime ervaring in de non-profit sector als manager en senior project medewerker. Ze heeft een breed netwerk van professionals op het gebied van positionering, online marketing, dilaoog, zingeving en spiritualiteit.

In 2009 heeft ze haar master “wereldreligies in conflict en dialoog” afgerond. In 2015 heeft ze haar opleding organisatieopstellingen aan het Bert Hellinger instituut met succes doorlopen. Het volledige CV leest u hier. Kijk ook naar haar LinkedIn-profiel

Loopbaan

2009 – heden 
Eigenaar ZIEN wat onzichtbaar is , bezielendesprekers.nl
Een bedrijf voor zingeving en zakelijkheid.  Via begeleiding,advies en projectmanagement wordt zingeving en zakelijkheid zo gecombineerd dat uw organisatie meer succes krijgt.

 
Opdrachten:
-     Projectleider "Van Betekenis tot het Einde".  Een nieuw samenwerkingsverband tussen acht maatschappelijke organisaties waaronde het Humanistisch Verbond. Begroting € 600.000 per jaar. Gefinancierd door het ministerie van VWS.
Taken Stimuleren van samenwerking en profilering. Schrijven van projectvoorstellen; afleggen financiele en inhoudelijke verantwoording.
 
-     Kloostertuin Rotterdam: opzetten Dominicaans centrum voor spiritualiteit en interreligieuze contacten.
        Werkzaamheden: visie-ontwikkeling, projectmanagement, fondswerving, coördinatie en begeleiding vrijwilligers.
-      Verbeteren van de positie van geestelijk verzorgers. Teamdagen bij oa Laurens in Rotterdam, GGZ Breburg, Tilburg.
-       Dagvoorzitter, verzorgen van lezingen voor: Skan-fonds, Haella-stichting, Rode Hoed, hopices, kerken, Luce etc. Onderwerpen: compassie; social-media; democratie; geraakt door ongelijkheid; uitwisseling; vergeving; de geestelijk verzorger als ondernemer..
-      Identiteitsdagen voor het Leger des Heils.
-      Verschillende trainingen in de zorg. oa hospices, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, palliatieve zorg; samenwerking huisartsen & geestelijk verzorgers.
-      Ondersteuning Christelijk Sociaal Congres. Thema: Identiteit en vernieuwing
-      Oase Media, denktank bij Perspectief. Een methode voor het vak godsdienst/levensbeschouwing in het christelijk protestants onderwijs.
-      Opzetten en begeleiden netwerk Bezield Verband Utrecht. Werkzaamheden: Contact leggen tussen verschillende geloofsgemeenschappen; organiseren van bijeenkomsten; vormgeven van een netwerkorganisatie.
-       Ministerie van Landbouw: begeleiding netwerk boeren & zingeving.
-       Trouw: Jurylid beste spirituele boek. Organisator Nacht van de theologie.
-       EFECW (Oecumenisch Europees Vrouwennetwerk): Cursus leiderschap en spiritualiteit in Bratislava & Teambuilding en visieontwikkeling voor nieuw bestuur EFECW in Praag.
-       Project W!J: redacteur van de website www.nieuwwij.nl. W!J brengt in beeld hoe mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden samenleven.
-       Echte Welvaart: Ontwikkelen en begeleiden van 6 bijeenkomsten ‘Praktische W!Jsheid’ . Hoe verbind je verschillen in de praktijk?
-       Verbonden aan www.geloofinjeproject.nl. Crowdfundingplatform
 
Projecten ontwikkeld en uitgevoerd vanuit ZIEN wat onzichtbaar is
-      Opzet, ontwikkeling en invulling site www.bezielendesprekers.nl. Doel: wereld van zingeving en zakelijkheid bij elkaar te brengen.Door oa het organiseren van teamdagen. (60 deskundigen met profiel)
-      Ontwikkeling, uitvoering en fondswerving voor 4 daagse cursus: ondernemerschap voor spirituele centra.(22 deelnemers)
-      Organisatie en ontwikkeling symposium: zingeving en zakelijkheid. (80 mensen)
-      Masterclass diversiteit: organisatie, communicatie en religie & samenleving (24 mensen)
-      Organisatie en ontwikkeling “Reliprofs” . Inspiratiedag voor mensen werkzaam op het gebied van religie en samenleving. (80 mensen)
-      Workshop “spiritualiteit en je persoonlijkheid” (15 maal uitgevoerd, 220 mensen)
-      Cursus timemanagement volgens het Kloosterritme. Hoe doe je je werk met bezieling en aandacht? Stichting Mara, Kloostertuin Rotterdam (40 mensen)
-      Ondersteuning en onderzoek voor het Christelijk Sociaal Congres. Thema: Identiteit en vernieuwing

 

2006 –2009 Orde van de Dominicanen en Dominicaanse parochies
Functie: Coördinator Dominicaanse geloofsgemeenschappen, 18 uur
- Opzetten van een spiritueel centrum/winkel in Amsterdam en Rotterdam
- Ondersteunen van Dominicaanse parochies.

2001- 2006 VluchtelingenWerk Midden Gelderland
Functie: afdelingmanager afdeling Ede, 24 uur
• Leiding geven aan betaalde en onbetaalde krachten, coördinatie van werkzaamheden
• Beleidsontwikkeling, opzetten en geven van scholing aan vrijwilligers en stagiaires.
• Opstellen van jaarrapportages voor bestuur/directeur en gemeente.
• Vormgeven van een fusieproject met andere afdelingen van VluchtelingenWerk
1997- 2001 Agriterra, Arnhem, Internationale samenwerking van boer tot boer
Functie: relatiebeheerder
• Verantwoordelijk voor begeleiding (financieel, inhoudelijk) van organisaties in ontwikkelingslanden, vooral in Azië. Maken van projectreizen. 
1991- 1997 ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
Functie: Senior medewerker buitenland,
• Verantwoordelijk voor het beoordelen van projectaanvragen en monitoring van een 30 tal projecten in Latijns Amerika, Maken van projectreizen. 
1989 Ecuador, Desarrollo Rural Integral Functie: stagemedewerkster
 
OPLEIDING
2013 Spiritualiteit en leiderschap, door Jos van Genugten en Birgit Verstappen
2010 Mediator opleiding: Dialogue for Peaceful Change, door Oikos 
2010 Universiteit Utrecht, Cursus Luce: Taylor; een seculiere tijd
2005- 2008 Universiteit van Tilburg, Faculteit Katholieke Theologie Utrecht
Master “Wereldreligies in conflict en dialoog”
1985-1991 Landbouwuniversiteit, Wageningen (LUW)
Studierichting: Tropische Cultuurtechniek
1978-1984 Atheneum-B, Bonifatiuslyceum, Utrecht
 
PUBLIKATIES
Tijdschrift voor Praktische Theologie
“De rol van imams in Nederland en mogelijkheden voor dialoog” , november 2008
Voor columns en andere artikelen klik hier.
"Uw wereld centraal" . Over de positionering van geestelijk verzorgers. Tijdschrift voor geestelijke verzorgers, juni 2014. 
 
NEVENACTIVITEITEN
2005 – 2011 Voorzitter van het bestuur van het Stadspastoraat in Arnhem
2006 Gastouder voor 2 Wit-Russische jongens via Pax Kinderhulp, 6 weken
1997 - 2001 Lid van de oudercommissie van een kinderdagverblijf
1994 - 1997 Gastgezin voor asielzoekers uit het AZC Arnhem Noord

bezielendesprekers
spiritualiteits

Agenda

Hoe jouw plek bezieling geeft

01|07|2022


Lees meer >

Bij-zinnen-komen voor geestelijk verzorgers

14-16 |09|2022


Lees meer >

Leergang leiderschap; Anselm Grun

20|09|2022


Lees meer >

Ritueelbegeleiders in de uitvaart, hoe geef je dat vorm?

04|10|2022


Lees meer >

Geestelijk verzorgers en compassie in de praktijk

9|10|2022


Lees meer >

Workshop Organisatieopstellingen rondom zingeving

04|07|2022


Lees meer >

Ondernemerschap: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

06|07| 2022


Lees meer >

Walk of Wisdom, stilte wandeling

08|07|2021


Lees meer >

GEWEEST: Bij-zinnen-komen. Bijspijkerdagen voor GV-ers

20|09|2021


Lees meer >

Geweest: Etmaal zingeving, ethiek in de zorg

16|05|2021


Lees meer >

Geweest: Masterclass Spirituele centra, bezinning

15|02|2022


Lees meer >

Geweest: Stilte wandeling, Amersfoort

18|10|2019


Lees meer >

Geweest: Crowdfunding voor vrijwilligers

29|10|2019


Lees meer >

Geweest: Jouw spiritualiteit

22|06|2019


Lees meer >

Op bezoek bij Anselm Grun

4-7|06|2019


Lees meer >

geweest: Crowdfunding hot of hoop

13|11|2018


Lees meer >

Geweest: Incompany, NAH inspiratiedag

apri|mei 2018


Lees meer >

Geweest: Zin in Werk, Zwolle

12|04|2018


Lees meer >

Besloten bijeenkomst: Time-management of lekker druk!

23|05|2018


Lees meer >

Geweest: Identiteitsdag Drachten Middelbare school

12|02|2018


Lees meer >

Geweest: Workshop timemanagement

03 | 11 |2017


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag voor vrijwilligers in hospices Rotterdam

10|07|2017


Lees meer >

Geweest: Vijfdaagse wandeling

14|08|2017


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

25|01|2017


Lees meer >

Geweest: Leiderschap en stilte

10|03|2017


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen - geestelijk verzorgers

17 | 01| 2017


Lees meer >

Geweest: inspiratiedagen hospices

10|01|2017


Lees meer >

Crowdfunding workshop

18|04|2017


Lees meer >

Geweest: symposium hospice Vleuten

08|12|2016


Lees meer >

Geweest: Z-INx

14|10|2016


Lees meer >

Geweest: Workshop Organisatieopstellingen voor werkers op het gebied van zingeving

22| 09| 2016


Lees meer >

Geweest: Female energy, Tempelhof

18 en 19|06|2016


Lees meer >

Geweest: Zingeving en zakelijkheid, tips voor een bloeiend bedrijf

30|08|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass financiering

07|04|2016


Lees meer >

Geweest: Inspiratiedag Unie NKV

23|03|2016


Lees meer >

Geweest: Studie en ontmoetingsdag voor beleidsmedewerkers in kloosters

10|03|2016


Lees meer >

Geweest: Op weg naar betekenisvolle zorg

11|03|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass Het geheim van een succesvolle organisatie

25|02|2016


Lees meer >

Geweest: Masterclass: belevingseconomie

14|01|2016


Lees meer >

Geweest: Studiedag geestelijk verzorgers in GGZ

12|11|2015


Lees meer >

Geweest: Lezing: de geestelijk verzorger als ondernemer

16|04|2015


Lees meer >

Geweest: Samenwerking huisartsen geestelijkverzorgers

20 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Workshop organisatieopstellingen voor ritueelbegeleiders

10 | 04 | 2015


Lees meer >

GEWEEST: Workshop crowdfunding

16 | 01 | 2015


Lees meer >

Geweest: Smeken om verbeelding. Crowdfundingsworkshop

29|11|2014


Lees meer >

Wat bezielt jou? Voor vrijwilligers in het hospice

17|12|2014


Lees meer >

Geweest: Workshop crowdfunding samen met ABN Amro

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Reliprofs op de Zuid-as, bezoek aan de Nieuwe Poort

30 | 10 | 2014


Lees meer >

Geweest: Spiritualiteit in het dagelijks leven, hoe geef jij dat vorm?

07|10|2014


Lees meer >

Geweest: Geestelijk verzorgers en zakelijkheid

16 | 09 | 2014


Lees meer >

Geweest: Sterven en het boeddhisme

25|09|2014


Lees meer >

Geweest: Inspirerend leiding geven aan vrijwilligers

26|05|2014


Lees meer >

Geweest: Zingeving in het werk

09|01|2014


Lees meer >

Geweest: Humanisme en de laatste levensfase

17|06|2014


Lees meer >

Geweest: Drie trage dagen. bezieling in de zorg

16 | 09| 14


Lees meer >